เบอร์มงคล

ร่ำรวย มั่งมี สุขขี ด้วยเบอร์มงคล เบอร์บุญมี


ปรึกษาเปลี่ยนเบอร์มงคลฟรี
ทำนายเบอร์มงคลของคุณ
ทำนายเบอร์

ปรึกษาเบอร์มงคลของคุณ

เลขมงคล เบอร์โทรมงคล เสริมดวง การงานให้ปัง


เลขมงคล เบอร์โทรมงคล เสริมดวง การงานให้ปัง

เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล เป็นอีกหนึ่ง ความเชื่อ ของชาวไทย ชาวเอเชียเรา หรือแม้แต่ ชาวยุโรป หลาย ๆ คน ที่ก็มี ความเชื่อ แบบเดียวกับเราว่า เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล มีผลต่อ การเสริมดวง ในด้านต่าง ๆ ในชีวิตของเรา ทำให้มีแต่ เรื่องดี ๆ เข้ามา นั่นเอง ซึ่ง เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ก็มีผลกับการงาน อาชีพต่าง ๆ ที่สามารถ ใช้เสริมดวง การงาน การเงิน อาชีพ ให้แก่เจ้าของได้ อาชีพ ก็คือ การงาน ที่จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานนั้น ๆ ดีที่สุด โดย เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพต่าง ๆ มีดังนี้ 1) อาชีพ รับราชการ เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับ อาชีพ : 14, 41, 45, 54, 15, 51, 19, 91, 35, 53 2) อาชีพ หมวดค้าขาย นักลงทุน พนักงานต้อนรับ เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 22, 23, 24, 26, 29, 32, 36, 46, 56, 66, 69 3) อาชีพ ต้องใช้เรื่องวาทะศิลป์ ธุรกิจขายตรง เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 44, 46, 64, 26, 62 เซลแมน พนักงานขาย เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 22, 24, 42, 26, 62, 44, 46, 64, 56, 65, 66 เจ้าของกิจการ นักลงทุน เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 15, 51, 16, 61, 22, 24, 42, 26, 62, 29, 92, 36, 63, 46, 64, 65, 56, 66 4) อาชีพ หมวดติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ PR เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 24, 42, 44, 46, 64 นักพูด เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 14, 41, 24, 42, 26, 62, 46, 64, 47, 74 นักข่าวควรมีเลขเกี่ยวกับ การสื่อสาร การพูด เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 44, 46, 64, 24, 42 5) อาชีพเกี่ยวกับ การศึกษา ธรรมะ ปัญญา นักศึกษา เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 14, 41, 15, 51, 45, 54 ครู อาจารย์ เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 14, 41, 15, 51, 45, 54, 55, 59, 95 กลุ่มเลขการเรียน เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 415, 451, 514, 541, 154, 145, 155, 515, 551 นักบวช เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 45, 54, 55, 59, 95, 99 นักวิทยาศาสตร์ เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 14, 41, 15, 51, 45, 54, 49, 94, 59, 95, 99 นักบริหาร นักวางแผน นักคิด เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 14, 41, 15, 51, 16, 61, 56, 65 6) อาชีพเกี่ยวกับ นักไสยศาสตร์ หมอดู พลังจิต เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 09, 90, 05, 50, 99 7) อาชีพเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ไอที ธุรกิจแแปลกใหม่ เช่น MLM, E-Marketing เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 19, 91, 49, 94, 59, 95, 99 เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ มือถือ เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 19, 91, 49, 94, 95, 59, 99 อินเทอร์เน็ต โปรแกรมเมอร์ เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 49, 94, 59, 95 8) อาชีพเกี่ยวกับ วัตถุโบราณ-มงคล ค้าของเก่า ของขลัง เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 09, 90, 79, 97, 89, 98 9) อาชีพเกี่ยวกับ ศิลปะ ออกแบบ ตกแต่ง ช่างฝีมือ เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 29, 92, 36, 63, 66, 69, 96 ค้าของสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 29, 92, 66, 69, 96 10) อาชีพเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ นักการเมือง เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 78, 87 และกรณีพิเศษกลุ่มเลข 13, 75 ที่สลับตำแหน่งกันได้ กู้ภัย : 47, 74, 77, 89, 98 และมีเลข 5 ร่วมอยู่ในเบอร์ นักสังคมสงเคราะห์ เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 77 และมีเลข 5 ร่วมในเบอร์ 11) อาชีพเกี่ยวกับ งานหนัก อสังหาริมทรัพย์ โรงงาน อุตสาหกรรม เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 17, 71, 74, 47 อสังหาริมทรัพย์ เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 47, 74, 78, 87, 79, 97 12. อาชีพเกี่ยวกับ นักบริหารความเสี่ยง นักเล่นหุ้น เลขมงคล หรือ เบอร์โทรมงคล ที่เหมาะกับอาชีพ : 78, 87 ผสม 9 ปิดท้าย เป็น 789, 879, 987


แท็ก :


โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ ที่ 9 เดือน มกรามก พ.ศ. 2566

โพสต์โดย : เบอร์บุญมี เบอร์มงคล