เบอร์มงคล

ร่ำรวย มั่งมี สุขขี ด้วยเบอร์มงคล เบอร์บุญมี


ปรึกษาเปลี่ยนเบอร์มงคลฟรี
ทำนายเบอร์มงคลของคุณ
ทำนายเบอร์

ปรึกษาเบอร์มงคลของคุณ

พระธรรมสิงหบุราจารย์ อธิบายการ กรรมฐานแก้กรรม ได้อย่างไร


พระธรรมสิงหบุราจารย์ อธิบายการ กรรมฐานแก้กรรม ได้อย่างไร

พระธรรมสิงหบุราจารย์ อธิบายการ กรรมฐานแก้กรรม ได้อย่างไร ขอเจริญพร กับนักศึกษาที่มาปฏิบัติธรรมทุกคน วันนี้จะแสดงธรรมะที่เกี่ยวกับ กรรมฐานแก้กรรม แก้ได้อย่างไร ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังธรรมบรรยายนี้สืบไป คำว่า กฎแห่งกรรม แปลว่าอะไร กฎ มีความหมายว่า ดัน และผลัก กรรม แปลว่า การกระทำ ที่ถ้าทำดีก็ดันไปทางดี ทำชั่วก็ดันไปทางชั่ว กฎ ตัวนี้คือ กฎแห่งธรรมชาติ กฎ มีความหมายว่า กดลงไปและดันขึ้นมา ถ้าหากเรามีคุณธรรมได้อบรมมาดีแล้ว ก็จะดันและผลักไปในทางดีให้มีความรู้ มีปัญญาถ้าการกระทำของเราไม่สมส่วน ควรกันไม่สมเนื้อสมน้ำ เพราะจิตใจที่อบรมมาไม่ดี มักจะทำให้ชีวิตไปในทางที่ไม่ดีและกดให้จมลง ให้ต่ำลงไปโผล่ไม่ขึ้น กรรมฐานแก้กรรม อาตมาได้ประสบมามากหลากหลายทางแล้ว บางคนไม่สนใจในเรื่องกรรมดี หรือกรรมชั่ว ต้องการอายุมั่นขวัญยืน ต้องการให้มีความสวยงาม ดูสดใส ผิวพรรณผ่องใส ต้องการให้สุขภาพอนามัยดี และต้องการให้ภาระกิจสำเร็จตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งใจไว้ แต่เขาไม่ได้สร้างเหตุผลที่จะส่งผลให้อายุยืน กรรมฐานแก้กรรม กลับไปทำให้อายุสั้น ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนชีวิตเขา อาฆาต เคียดแค้นผูกพยาบาท ริษยา รับรองผู้นั้นจะอายุสั้น ไม่ยืนยาว ตายตั้งแต่อายุยังน้อย พระอาจารย์ท่านสอนไว้ว่า “กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ” การเกิดเป็นมนุษย์แสนจะยาก ลำบากมากมาย ที่จะเกิดมาโสภาภาคย์ มีน้าตาดียิ่งหายากที่สุด ท่านต้องมีญาณมา มีปัญญามา มีวิชชามา มีความรู้ของมนุษย์ คือมีคุณสมบัติมนุษย์ครบ คือคุณธรรม การมีศีล ๕ ครบ จึงจะทำให้สามารถเกิดเป็นมนุษย์ที่โสภาได้ ถ้าใครที่มีศีลมาไม่ครบ ก็จะทำให้มีคุณสมบัติไม่ครบ กรรมฐานแก้กรรม เกิดมาขี้ริ้วขี้เหร่ บางคนเกิดมาง่อยเปลี้ยเสียขา บางคนตาบอดหูหนวก หรือบางคนแถมยังปัญญาอ่อนอีก บางคนเฒ่าแก่ชราเป็นอัมพาตได้ บางคนมีทาน บุญดีมาแต่ชาติก่อน ก็เกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐี มั่งมี ศรีสุข สุขสบาย แต่สำหรับใครที่เมื่อชาติก่อนเขาได้ทำการเบียดเบียนสัตว์มา กรรมฐานแก้กรรม ชาตินี้จึงสามวันดีสี่วันไข้ เข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อย ๆไม่มีพัก มีเงินก็ช่วยไม่ได้ บางคนไม่ได้สร้างเหตุแห่งปัญญามา ถึงเกิดเป็นลูกเศรษฐี เงินก็ชื้อวิชาไม่ได้ เงินก็ช่วยลูกเรียนเป็นดอกเตอร์ไม่ได้ เพราะเหตุใด เพราะทำบุญมาไม่ครบ กรรมฐานแก้กรรม และสำหรับบางคนบ้านใหญ่โตราวกับวัง แต่กินข้าวกับน้ำตาทุกวัน เพราะจากสิ่งต่างๆ รอบตัว ท่านทั้งหลายโปรดทราบ เรื่องสังข์ทองเป็นปริศนาธรรม กรรมฐานแก้กรรม หกเขยคือหน้าโง่ โง่ทางอายตนะ ตาโง่ ไม่มีกำหนดเห็นหนอ เห็นด้วยโง่ๆ ไม่เห็นลึกซึ้ง ไม่เห็นนิสัยใจคอคน ดูคนไม่เป็น ดูคนให้ดูหน้า ดูผ้าให้ดูเนื้อ ดูเสื่อให้ดูลาย ดูชายให้ดูพ่อ จะได้ไม่ย่อท้อใจ ! ท่านทั้งหลาย เพิ่งเริ่มเข้ามาปฏิบัติไม่กี่ชั่วโมง จึงอาจจะไม่ลึกซึ้งถึงขึ้นที่ดูหน้าดูตาก็จะรู้ได้ ดูคนให้ดูหน้า การแนะแนวไม่ใช่มาถึงวัดสอนบุญ บาป ทำบุญไปสวรรค์ ทำบาปไปนรกเท่านั้น ต้องสอนแนะแนวถึงกรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร ใครเอาไปใช้ปฏิบัติเป็นประจำ จะแก้กรรมได้จริงๆ กรรมฐานแก้กรรม ถ้าใช้ไม่จริงก็เหมือนถ้วยชา เขาให้มาแล้วเอาไปใส่ตู้ไว้ ไม่ค่อยใช้ให้เป็นประโยชน์เลย ตัวเรานี้มีประโยชน์มาก แต่ใช้ตัวไม่เป็น ไปใช้ในเรื่องไร้สาระเสียมาก ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง เกิดมาเสียชาติเกิดไม่ประเสริฐล้ำเลิศ ไหนๆ จะตายจากโลกไปก็จะต้องมีความดีติดตัวไปด้วย กรรมฐานแก้กรรม และทิ้งความดีไว้ในโลกมนุษย์ คือความดีเป็นตรา ถ้าใครทำกรรมฐานได้ลึกซึ้ง จะรู้เหตุผลของชีวิตได้อย่างดีที่สุด เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวัน แก้ไขปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วย กรรมฐาน การสร้างความดีให้กับ ดวง จาก กรรมฐานแก้กรรม ก็คือสร้าง ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเรา แล้วเราจะอบอวล ทวนลม ผู้ที่มีสมาธิจะเป็นคนขยันหมั่นเพียร และเป็นผู้มีปัญญา กรรมฐานแก้กรรม คนที่มีปัญญาแหลมลึก แหลมหลักต้องมีสามคม กรรมฐานแก้กรรม สมาธิ คือ วิศวกร รู้วาระจิต รู้จักน้ำหนัก รู้จักชั่งตวงวัด รู้จักวาระจิตของคนในฐานะเช่นไร ควรทำกับเขาอย่างไร รู้จักกาลเทศะ รู้จักบาป รู้จักบุญ รู้จักคุณ รู้จักโทษ รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ที่วิศวกร กรรมฐานแก้กรรม ปัญญา คือ นายช่าง ลงมือทำทันที มิได้รอรีแต่ประการใด ถ้าสำหรับใครที่เป็นทั้งสถาปนิก วิศวกรหรือนายช่างแล้ว รับรองคนนั้นจะเอาตัวรอดปลอดภัยในอนาคตได้ดี บางคนเกิดมาแต่ชาติก่อน นิสัยดีทำให้มีปัญญาในโลกมนุษย์นี้ดีด้วย เขาจะมีแต่ความเจริญ และรุ่งเรือง ถึงจะเกิดในบ้านยากจนก็สามารถเป็นรัฐมนตรี หรือเป็นใหญ่เป็นโตได้ เพราะสติปัญญาที่สร้างมาแต่ชาติก่อน คนเราก็มีทั้งถูกและแพง มีทั้งปลอมและดี มีทองคำก็มีทองชุบ มีหลวงพ่อทวดก็มีหลวงพ่อเทียบ คนดีหายากคนไม่ดีมีเยอะ ต้องอดทน ต้องฝึกฝนท่านทั้งหลายให้มีความอดทน จิตนี้ฝึกได้ขยันก็ได้ฝึกให้ทำงานก็ได้ ฝึกให้ขี้เกียจก็ได้ด้วย


แท็ก :


โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

โพสต์โดย : เบอร์บุญมี เบอร์มงคล