เบอร์มงคล

ร่ำรวย มั่งมี สุขขี ด้วยเบอร์มงคล เบอร์บุญมี


ปรึกษาเปลี่ยนเบอร์มงคลฟรี

ทำนายเบอร์มงคลของคุณ

ทำนายเบอร์

ปรึกษาเบอร์มงคลของคุณ

เบอร์มงคล ที่เหมาะกับ อาชีพที่มีการ ติดต่อสื่อสาร


เบอร์มงคล ที่เหมาะกับ อาชีพที่มีการ ติดต่อสื่อสาร

เบอร์มงคล ที่เหมาะกับ อาชีพที่มีการ ติดต่อสื่อสาร


ในแต่ละบริษัท ย่อมมีฝ่ายที่ต้อง ติดต่อสื่อสาร กับลูกค้า บุคคลภายนอก หรือองค์กรต่าง ๆ เป็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ที่ประกอบอาชีพในกลุ่มนี้ จะต้องมีเสน่ห์ในการพูดเป็นอย่างมาก การใช้ เบอร์มงคล ที่เหมาะสมกับอาชีพ จะช่วยส่งเสริมการพูด เพื่อส่งเสริมให้มีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้ อาชีพในกลุ่มสายงาน การสื่อสาร แน่นอนว่าต้องใช้การสื่อสารทาง "ปาก" เป็นหลัก ผู้ที่ทำงานในสายอาชีพนี้ จะมีหน้าที่ติดต่อ หรือสื่อสารกับ บุคคลอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้า องค์กร หรือ ประชาชน ซึ่งสายงานที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสาร สามารถแบ่งได้ เป็นกลุ่มงาน ดังนี้ งานบริการลูกค้า เป็นงานที่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบการสื่อสาร และรักการให้บริการ อาชีพนี้ ต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อให้บริการและตอบสนอง สิ่งที่ลูกค้าต้องการ เกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ ซึ่งอาชีพนี้ ถือได้ว่าเป็นด่านหน้าของร้านค้าหรือบริษัท เลยก็ว่าได้ หากมีลูกค้ามาขอติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ จึงต้องมีลักษณะนิสัยที่ใจเย็น มองโลกในแง่ดี และมีความเข้าอกเข้าใจบุคคลอื่นเป็นอย่างมาก อาชีพในกลุ่มนี้ยังรวมถึง คอลเซนเตอร์ (Call Center) ที่มีการให้บริการผ่านโทรศัพท์ และ แอดมิน (Admin) ที่มีการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียงมีเดียต่าง ๆ อีกด้วย เบอร์มงคลที่เหมาะกับกลุ่มนี้ ได้แก่ 24 42 26 62 23 32 29 92 46 64 56 65 66 งานประชาสัมพันธ์ / การตลาด งานประชาสัมพันธ์ หรือที่รู้จักกันดีว่า “งานพีอาร์” และ งานการตลาด หรือ มาร์เกตติ้ง นั่นเอง หน้าที่หลักของสายงานนี้ คือ การสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ เข้าใจ ยอมรับเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของบริษัท ซึ่งต้องมีการสื่อสารที่ดูน่าเชื่อถือ จริงใจต่อผู้บริโภค รวมถึง ต้องมีความเอาอกเอาใจเก่ง เบอร์มงคลที่เหมาะกับกลุ่มนี้ ได้แก่ 24 42 44 45 46 54 64 งานสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ เป็นงานที่ได้สื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศ อาชีพในกลุ่มนี้ เช่น ล่าม มัคคุเทศน์ เป็นต้น สายงานนี้นอกจากจะต้องเก่งภาษาใดภาษาหนึ่งแล้ว ยังต้องมีการสื่อสารได้เก่ง สนุก และน่าสนใจอีกด้วย รวมไปถึง ฝ่ายขายในบางบริษัท ที่อาจมีการเจรจากับร่วมกับต่างประเทศ การเลือกเบอร์มงคลนี้ของสายอาชีพนี้ จะต้องมี ความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เสริมเข้าไปด้วย เบอร์มงคลที่เหมาะกับกลุ่มนี้ ได้แก่ 24 42 44 64 46 19 91 งานด้านสื่อสารมวลชน เป็นอาชีพที่มีการสื่อสารในมวลชน ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างมาก เนื่องจากมีการสื่อสารถึงผู้คนจำนวนมาก ผ่านช่องทางการสื่อสารหลัก อย่าง โทรทัศน์ วิทยุ หรือทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น อาชีพในกลุ่มนี้ เช่น นักข่าว ดีเจ ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร โฆษก เป็นต้น ซึ่งกลุ่มงานนี้ ต้องมีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และต้องมีความระมัดระวังในการใช้คำพูดเป็นอย่างมาก เพราะมี การสื่อสารไปถึงระดับมวลชน นั่นเอง เบอร์มงคลที่เหมาะกับกลุ่มนี้ ได้แก่ 44 45 54 64 46 24 42 งานขาย / ค้าขาย อาชีพฝ่ายนี้ ถือได้ว่าเป็นฝ่ายที่มี ความสำคัญอย่างมาก ขององค์กรหรือบริษัท เนื่องจาก เป็นฝ่ายที่สร้างรายได้ ให้กับบริษัท จากการซื้อขายสินค้าหรือบริการ นั่นเอง ผู้ที่ทำอาชีพในฝ่ายนี้ จึงต้องมี การสื่อสารที่น่าเชื่อถือ มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการแน่น พูดเพื่อดึงดูดลูกค้า ให้มีความสนใจ เพื่อนำไปสู่ การซื้อสินค้าและบริการได้ ซึ่งอาชีพในกลุ่มนี้ รวมไปถึง การค้าขาย หรือ การประกอบกิจการส่วนตัว อีกด้วย เบอร์มงคลที่เหมาะกับกลุ่มนี้ ได้แก่ 44 46 64 26 62 24 42 23 32 จากเบอร์มงคลที่แนะนำไปข้างต้นในแต่ละกลุ่ม ส่วนใหญ่ ล้วนมีเลข 4 ประกอบอยู่ด้วย เนื่องจาก เลข 4 เป็นตัวแทนของดาวพุธ ( Mercury ) เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด มีความหมายได้ว่า เป็นตัวส่งข่าวสารต่าง ๆ หรือเป็นการติดต่อสื่อสาร ซึ่งกันและกัน จึงเป็น ตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อช่วยการดึงดูด เสริมเสน่ห์ ผู้ให้ความสนใจ ผู้ใช้เอาอกเอาใจเก่ง และ มองโลกในแง่ดี การใช้เบอร์มงคล สามารถช่วยส่งเสริมหน้าที่การเงินของคุณได้ และควรหมั่นทำบุญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลบุญ ช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีความราบรื่น มีความสุขมากขึ้นได้ อ่านบทความเพิ่มเติม เบอร์มงคล เลขมงคล ที่เหมาะกับ อาชีพครู เบอร์มงคล ส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ ทางศิลปะ


โพสต์เมื่อ : 2021-07-06

โพสต์โดย : เบอร์บุญมี เบอร์มงคล