เบอร์มงคล

ร่ำรวย มั่งมี สุขขี ด้วยเบอร์มงคล เบอร์บุญมี


ปรึกษาเปลี่ยนเบอร์มงคลฟรี

ทำนายเบอร์มงคลของคุณ

ทำนายเบอร์

ปรึกษาเบอร์มงคลของคุณ

เบอร์มงคล ความหมาย ตัวเลขกับชีวิต


เบอร์มงคล ความหมาย ตัวเลขกับชีวิต

เบอร์มงคล ความหมาย ตัวเลขกับชีวิต


เบอร์มงคล ความหมาย ตัวเลขกับชีวิต ในปัจจุบันการใช้ เบอร์โทร คนเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น โดยหลายๆ คนจะใช้ เบอร์มงคล กันเพราะประเทศไทยเรา เป็นเมืองที่มี ความเชื่อ มากมายซึ่งวันนี้เราจะมาบอก เกี่ยวกับ เบอร์มงคล ตัวเลขกับชีวิตว่าเป็นอย่างไร เคล็ดวิชา เลขศาสตร์ หรือศาสตร์ใช้เพื่อการ พยากรณ์ ด้วยตัวเลขคล้ายคลึงกับวิธีการพยากรณ์จาก ศาสตร์ แห่งดวงดาวที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ตัวเลขแต่ละตัวนั้นมีคุณสมบัติและอิทธิพลอย่างมากต่อตัวเรา ตามศาสตร์แห่งอินเดียโบราณ เลขศาสตร์ นั้นมีตัวเลขที่สำคัญเริ่มต้น ตั้งแต่ 1 - 9 ที่ใช้ทำนายทายทักด้วยผลรวมของตัวเลขเรียกว่า เลขประจำวันเกิด ซึ่งตัวเลขหนึ่งถึงเก้านี้ยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกับดาวเคราะห์ทั้งเก้าดวงในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งเป็น ความหมาย แฝงอยู่ในพื้นฐานตาม ความเชื่อ เก่าแก่ตาม ศาสตร์ แห่งอินเดียโบราณ ที่ช่วยในเรื่อง การงาน การเงิน ความรัก ความหมาย เลขชุด - 672 159 834 คือตัวแทนแห่งดวงอาทิตย์ - 783 2610 945 คือตัวแทนแห่งดวงจันทร์ - 894 3711 10 5 6 คือตัวแทนแห่งดาวอังคาร - 9105 4812 11618 คือตัวแทนแห่งดาวพุธ - 10116 5913 1279 คือตัวแทนแห่งดาวพฤหัส - 11127 61014 13 8 9 คือตัวแทนแห่งดาวศุกร์ - 12138 71115 14910 คือตัวแทนแห่งดาวเสาร์ - 13149 81216 151011 คือตัวแทนแห่งดาวราหู - 141510 91317 161112 คือตัวแทนแห่งดาวพระเกตุ ตัวเลข มีความหมายดังนี้ เบอร์มงคล ตัวเลข 1 ดวงดาว ดวงอาทิตย์ หมายถึง เทพ พระศิวะ มนตราเสริมพลัง โอม คุรุนิ สุริยา อาทิตยะ ตัวเลข ที่เป็นมิตร 2 , 3 , 9 วันมงคล อาทิตย์ ตัวเลข ที่เป็นอริ 4 , 6 , 8 สีมงคล สีชมพู อัญมณีที่คู่ควร มณี ทับทิม โลหะ ทองแดง ธาตุ ไฟ บทเรียนแห่งกรรม การเสียสละ อาชีพที่เหมาะสม งานบริหาร หัวหน้างาน เลขที่เหมาะสม - ธุรกิจ 1,4,8,9 - แต่งงาน 1,2,4,8,9 - ความรัก 1,3,4,6,8 เบอร์มงคล ตัวเลข 2 ดวงดาว พระจันทร์ หมายถึง เทพ ปารวตี หรือ พระแม่อุมา มนตราเสริมพลัง โอม สัม สัมมายะ นะมะ ตัวเลข ที่เป็นมิตร 1 , 3 วันมงคล วันจันทร์ ตัวเลข ที่เป็นอริ 4 , 5 สีมงคล ขาว อัญมณีที่คู่ควร มณี มุก โลหะ เงิน ธาตุ น้ำ บทเรียนแห่งกรรม การฝึกจิต อาชีพที่เหมาะสม นักการทูต ทนาย เจ้าหน้าที่อสังหา เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย นักการเมือง ครู นักวิจัย และนักปฏิรูป เลขที่เหมาะสม - ธุรกิจ 2,7,8 - แต่งงาน 1,2,7,8 - ความรัก 2,3,7,8 เบอร์มงคล ตัวเลข 3 ดวงดาว ดาวพฤหัส หมายถึง เทพ พระตรีมูรติ มนตราเสริมพลัง โอม บุรัม บุรา สพาทะเย นะมะ ตัวเลข ที่เป็นมิตร 1, 2, 9 วันมงคล วันพฤหัสบดี ตัวเลข ที่เป็นอริ 5 , 6 สีมงคล สีเหลือง อัญมณีที่คู่ควร มณี บุษราคัม หรือ โทแพซ โลหะ ทอง ธาตุ สมดุลแห่งดินน้ำลมไฟ บทเรียนแห่งกรรม ละเลยตนเอง อาชีพที่เหมาะสม อาจารย์ นักการธนาคาร นักปราชญ์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร นักแสดง เลขที่เหมาะสม - ธุรกิจ 3, 5, 6, 7, 9 - แต่งงาน 3,5,6,7, 9 - ความรัก 1,3,6,9 เบอร์มงคล ตัวเลข 4 ดวงดาว ราหู หมายถึง เทพ พระแม่ทุรคา (อีกร่างของพระแม่อุมาเทวี) มนตราเสริมพลัง โอม ราม รามเทพ นะมะ ตัวเลข ที่เป็นมิตร 5, 6, 8 วันมงคล วันอาทิตย์ ตัวเลข ที่เป็นอริ 1, 2, 9 สีมงคล เทา อัญมณีที่คู่ควร มณี โกเมน โลหะ ทอง ธาตุ ไฟ บทเรียนแห่งกรรม ความพึงใจ อาชีพที่เหมาะสม นักวางแผน ทนาย นักการเมือง เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือ ไอที เลขที่เหมาะสม - ธุรกิจ 1, 4, 6 - แต่งงาน 1, 4, 6, 8 - ความรัก 1, 4 ,6 เบอร์มงคล ตัวเลข 5 ดวงดาว ดาวพุธ หมายถึง เทพ พระวิศณุ มนตราเสริมพลัง โอม พุทธ พุทธายะ นะมะ ตัวเลข ที่เป็นมิตร 1, 4, 6 วันมงคล วันพุธ ตัวเลข ที่เป็นอริ 2 สีมงคล เขียว อัญมณีที่คู่ควร มณี มรกต โลหะ ทอง ธาตุ สมดุลแห่งดินน้ำลมไฟ บทเรียนแห่งกรรม ต้องรู้จักสุขุม อาชีพที่เหมาะสม นักธุรกิจ นักลงทุน นักการธนาคาร นักลงทุนหุ้น และโบรกเกอร์ เลขที่เหมาะสม - ธุรกิจ 3, 5, 9 - แต่งงาน 3, 5, 9 - ความรัก 3, 5, 6, 8 เบอร์มงคล ตัวเลข 6 ดวงดาว ดาวศุกร์ หมายถึง เทพ พระลักษมี มนตราเสริมพลัง โอม จุม จักรายะ นะมะ ตัวเลข ที่เป็นมิตร 4, 5, 8 วันมงคล วันศุกร์ ตัวเลข ที่เป็นอริ 1, 2 สีมงคล สีเงินยวง อัญมณีที่คู่ควร มณี เพชร โลหะ ทองและเงิน ธาตุ น้ำ บทเรียนแห่งกรรม วินัย อาชีพที่เหมาะสม หมอ พยาบาล นักเคมี นักวิทยาศาสตร์ นักข่าว นักวิจารณ์ นักวิเคราะห์ เลขที่เหมาะสม - ธุรกิจ 3, 6, 9 - แต่งงาน 3, 6, 9 - ความรัก 1, 2, 5, 6, 8, 9 เบอร์มงคล ตัวเลข 7 ดวงดาว ดาวพระเกตุ หมายถึง เทพ พระพิฆเนศ มนตราเสริมพลัง โอม เขม เขทะเว นะมะ ตัวเลข ที่เป็นมิตร 8, 6, 5 วันมงคล วันจันทร์ ตัวเลข ที่เป็นอริ 1, 2, 9 สีมงคล สีเงินยวง อัญมณีที่คู่ควร มณี คริสโซเบริลชนิดตาแมวโลหะ ทองคำขาว โลหะ ทองและเงิน ธาตุ น้ำ บทเรียนแห่งกรรม การบำเพ็ญปฏิบัติ อาชีพที่เหมาะสม ศิลปิน ครู ผู้สื่อข่าว ผู้สร้างภาพยนตร์ เลขที่เหมาะสม - ธุรกิจ 2, 3, 6, 7 - แต่งงาน 2, 3, 6, 7 - ความรัก 2, 3, 7, 9 เบอร์มงคล ตัวเลข 8 ดวงดาว ดาวเสาร์ หมายถึง เทพ หนุนมาน มนตราเสริมพลัง โอม ชาม นารายณ์ นารายณ์ นะมะ ตัวเลข ที่เป็นมิตร 4, 5, 6 วันมงคล วันเสาร์ ตัวเลข ที่เป็นอริ 1, 2, 9 สีมงคล ดำ น้ำเงิน อัญมณีที่คู่ควร มณี ไพลิน และ อเมทิส โลหะ เหล็ก ธาตุ ลม บทเรียนแห่งกรรม การเมตตาและให้อภัย อาชีพที่เหมาะสม ข้าราชการ และ ผู้บริหาร เลขที่เหมาะสม - ธุรกิจ 1, 2, 8 - แต่งงาน 1, 2, 4 - ความรัก 1, 2, 4, 5, 7 เบอร์มงคล ตัวเลข 9 ดวงดาว ดาวอังคาร หมายถึง เทพ พระขันธกุมาร มนตราเสริมพลัง โอม กุม กุจายะ นะมะ ตัวเลข ที่เป็นมิตร 1, 2, 3 วันมงคล วันอังคาร ตัวเลข ที่เป็นอริ 5, 4 สีมงคล สีแดง อัญมณีที่คู่ควร มณี หินปะการัง โลหะ ทองแดง ธาตุ ไฟ บทเรียนแห่งกรรม อดทน อาชีพที่เหมาะสม ออแกไนเซอร์ และ ผู้จัดการ เลขที่เหมาะสม - ธุรกิจ 1, 3, 6, 9 - แต่งงาน 1, 3, 6, 9 - ความรัก 1, 3, 7, 9


โพสต์เมื่อ : 2021-06-01

โพสต์โดย : เบอร์บุญมี เบอร์มงคล