เบอร์มงคล

ร่ำรวย มั่งมี สุขขี ด้วยเบอร์มงคล เบอร์บุญมี


ปรึกษาเปลี่ยนเบอร์มงคลฟรี

ทำนายเบอร์มงคลของคุณ

ทำนายเบอร์

ปรึกษาเบอร์มงคลของคุณ

ทำนายผลรวมของเบอร์โทร คุณโดดเด่นในเรื่องใด


ทำนายผลรวมของเบอร์โทร คุณโดดเด่นในเรื่องใด

ทำนายผลรวมของเบอร์โทร คุณโดดเด่นในเรื่องใด


ตามตำราเลขศาสตร์มีวิธีวิเคราะห์เลขอย่างง่ายที่เรียกว่า “หลักทวิมาตร” โดยคำนวณจากเลขพื้นชะตาเกิดของผู้ครอบครองเบอร์มารวมกับผลรวมของเลขเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมด วิธีคำนวณหาเลขพื้นชะตาเกิดของผู้ครอบครองเบอร์ 1. ให้นำวัน เดือน ปีเกิด มาแปลงเป็นเลขก่อน โดยวันอาทิตย์ มีค่าเท่ากับ 1 วันจันทร์ มีค่าเท่ากับ 2 วันอังคาร มีค่าเท่ากับ 3 วันพุธ มีค่าเท่ากับ 4 ไล่ไปเรื่อย ๆ จนถึงวันเสาร์มีค่า เท่ากับ 7 สำหรับเดือน มกราคม มีค่าเท่ากับ 1 กุมภาพันธ์ มีค่าเท่ากับ 2 มีนาคม มีค่าเท่ากับ 3 ไปจนถึง เดือน ธันวาคม มีค่าเท่ากับ 12 สำหรับปีเกิด ให้ยึดตามปีนักษัตรทั้ง 12 ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และกุน โดยแทนค่าตั้งแต่ 1 -12 ตามลำดับนักษัตร คือ ชวด มีค่าเท่ากับ 1 ไปจนถึง กุน มีค่าเท่ากับ 12 2. เมื่อได้แปลงตัวเลข จากทั้ง 3 หมวดแล้ว ให้นำมา บวกกัน ทั้งหมด เช่น คุณเกิด วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535 ปีวอก ถอดออกมา เป็นตัวเลขได้ ดังนี้ วันพฤหัสบดี = 5 , เดือน กันยายน = 9 และ ปี วอก = 9 นำมาบวกกัน 5 + 9 + 9 จะได้เท่ากับ “ 23 ” เป็นตัวเลขพื้นชะตาเกิด ต่อไปให้คำนวณ ผลรวมจาก เบอร์โทรศัพท์ ทั้ง 10 ตัว เมื่อคำนวณได้ทั้ง 2 ค่าแล้ว ให้นำเลขมาบวกกัน จากนั้นหารด้วย 3 จึงสามารถเช็คคำทำนายได้ ดังนี้ ได้เศษ 0 หรือ หารลงตัว ตามหลัก ทวิมาตร หมายถึง “ เตชะ ” ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของอำนาจ บารมี สร้างความยำเกรงต่อผู้อื่น เหมาะสำหรับ เจ้าของเบอร์ ที่อยู่ในอาชีพที่ ต้องควบคุมลูกน้อง หรือบริวาร จำนวนมาก หรืออาชีพที่ ต้องเผชิญกับ การแข่งขัน ชิงไหวชิงพริบ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจ หรือสายงาน ราชการ ผู้ที่มีเลข ทวิมาตรเศษ 0 จะมีแรงเสริมชะตา ให้กล้าแข็งใน การครองใจคน มีความน่าเชื่อถือ ต่อมวลมิตร ได้เศษ 1 ตามหลัก ทวิมาตร หมายถึง “ ลาภะ ” ซึ่งมีความโดดเด่น ในเรื่องของผลประโยชน์ งอกเงยจากกิจการที่ทำอยู่ ทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าของเบอร์ ที่ทำงานเกี่ยวกับ การเจรจาต่อรอง หรือขอความร่วมมือ จากผู้อื่น โดยทวิมาตรเศษ 1 นี้ จะช่วยเสริม “นะ” ให้ท่านสามารถ เจรจาได้ถูกใจ และได้รับความร่วมมือ จากอีกฝ่ายเสมอ ได้เศษ 2 ตามหลัก ทวิมาตร หมายถึง “ ศิริ ” ซึ่งมีความโดดเด่น ในแง่ของความปลอดภัย แคล้วคลาดต่ออันตรายในชีวิต รวมถึง ความเป็นอยู่ทั่วไป ของครอบครัว เจ้าของเบอร์ ในเรื่องเหตุการณ์ ร้ายแรงก็ผ่อนคลายให้กลายเป็นเบาได้ โรคภัยรักษาหาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ดุจมีเทพเบื้องบนมาช่วยป้องกันดูแล ผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิด ของเจ้าของเบอร์นั้น มีความสัมพันธ์กัน ถึงแม้ว่า จะได้ครอบครองเบอร์ที่ดี และมีความโดดเด่น ตามที่ตนเอง ต้องการ แต่ก็ต้อง หมั่นทำบุญ ทำทาน รักษาศีล เพื่อช่วยให้ ผลบุญเกื้อหนุน ผู้ใช้ขึ้นไปอีกด้วย อ่านบทความเพิ่มเติม พลังของเบอร์มงคล ที่จะช่วยเสริมดวงให้กับชีวิตเรา เสริมดวงให้กับการงานของเรา ด้วยเลขมงคล


โพสต์เมื่อ : 2021-04-29

โพสต์โดย : เบอร์บุญมี เบอร์มงคล